Subsidiebedragen SEEH tijdelijk verhoogd

De subsidiebedragen voor de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) worden tijdelijk verhoogd om particuliere woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren (VvE's) tegemoet te komen in deze onzekere tijden. Het gaat om een tijdelijke verhoging van 10% tot ongeveer 30% van de investeringskosten. Met dit besluit wil minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) woningeigenaren financieel extra ondersteunen zodat zij hun huis kunnen verduurzamen.

Om als particuliere woningeigenaar in aanmerking te komen voor een verhoogd subsidiebedrag moet u minimaal 2 isolatiemaatregelen laten uitvoeren en betalen tussen 1 juni 2020 en 31 december 2020.

VvE’s die na 1 juni 2020 een aanvraag voor energiebesparende maatregelen indienen, kunnen gebruikmaken van de verhoogde subsidie.

Aanvragen moeten uiterlijk op 31 december 2020 worden ingediend om in aanmerking te komen voor de subsidieverhoging. De overige voorwaarden voor de subsidieregelingen voor particuliere woningeigenaren en VvE's blijven ongewijzigd.

Nieuwe subsidiebedragen


Binnenkort vindt u de aangepaste bedragen op de SEEH-pagina's van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en op de digitale formulieren. Tot die tijd kunt u gebruik blijven maken van de huidige uitvoerdersformulieren. Mocht u in aanmerking komen voor het nieuwe subsidiebedrag dan wordt dit automatisch vanuit RVO toegekend.