Tags:

Subsidie Energiebesparing Eigen Huis weer open

De subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) is weer open voor eigenaar-bewoners.  De SEEH voor eigenaar-bewoners stimuleert de eigenaar én bewoner van een woning energie te besparen. U kunt subsidie aanvragen voor maatregelen die na 15 augustus 2019 zijn uitgevoerd. Deze subsidie kunt u vanaf 2 september 2019 aanvragen en loopt tot en met 31 december 2020.

De SEEH bestaat ook voor Verenigingen van Eigenaren (VvE's), woonverenigingen en -coöperaties.

Energiebesparende maatregelen


Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert deze subsidieregeling uit. De voorwaarde is dat u twee van de volgende maatregelen heeft uitgevoerd en betaald; dakisolatiespouwmuurisolatie, gevelisolatie (binnen of buiten), vloerisolatie of HR++ glas of triple glas. Wilt u weten welke maatregelen voor u de beste investeringen zijn? Doe de quickscan >

Voorwaarden SEEH


Wilt u in aanmerking komen voor de SEEH voor eigenaar én bewoner? Dan dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

- U bent in het bezit van een geldig burgerservicenummer (BSN)
- U bent de eigenaar van het huis én woont er zelf
- Voor de woning is nog niet eerder subsidie uit de SEEH ontvangen
- U heeft twee van de bovenstaande maatregelen uitgevoerd en betaald
- De maatregelen zijn uitgevoerd na 15 augustus 2019
- De maatregelen zijn uitgevoerd binnen de bestaande thermische schil
- De maatregelen zijn uitgevoerd door één of meerdere deskundige bedrijven met een KVK-inschrijving in de sectie bouwnijverheid
- Het is niet mogelijk om subsidie te ontvangen voor maatregelen die u zelf uitvoert.

€ 84 miljoen subsidie beschikbaar


Tot en met 31 december 2020 is er voor de SEEH voor woningeigenaren € 84 miljoen subsidie beschikbaar. Het voornemen is om vervolgens vanaf 1 januari 2021 investeringen in energiebesparende isolatiemaatregelen te subsidiëren vanuit de te verbreden regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Via de ISDE is dan tot en met 2030 ook subsidie beschikbaar om woningen te isoleren.

Aanvragen subsidie


Het aanvragen van de subsidie is mogelijk vanaf 2 september 2019. Dit kunt u doen via de RVO.nl. Bekijk voordat u de maatregelen laat uitveren de aanvraagprocedure en bekijk goed alle subsidievoorwaarden.

Dit is een bericht van de Rijksoverheid. Bekijk hier het bericht bij de Rijksoverheid.