Tags:

Subsidie Energiebesparing Eigen Huis weer open

Na een tijdelijke stop gaat de subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) weer open voor eigenaar-bewoners. De SEEH bestaat ook voor Verenigingen van Eigenaren (VvE's), woonverenigingen en -coöperaties. De SEEH voor eigenaar-bewoners stimuleert de eigenaar én bewoner van een woning energie te besparen. De subsidie is voor maatregelen die een woningeigenaar gaat uitvoeren nadat de regeling is gepubliceerd in de Staatscourant. De publicatie in de Staatscourant vindt naar verwachting eind augustus plaats.

Willen eigenaar-bewoners hiervoor in aanmerking komen, dan moeten zij minimaal 2 grote energiebesparende isolatiemaatregelen in de eigen bestaande koopwoning hebben uitgevoerd. De eigenaar-bewoner kan de subsidie aanvragen nadat de maatregelen zijn uitgevoerd en betaald. Voorwaarde is verder dat de aanvrager eigenaar én bewoner is van de woning en ook niet eerder subsidie uit de SEEH heeft ontvangen.

Heropening SEEH voor eigenaar-bewoners


Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert deze subsidieregeling uit en wij verwachten dat woningeigenaren vanaf 2 september 2019 hun subsidieaanvraag kunnen indienen. Rond die datum publiceren wij meer informatie over de regeling. Bijvoorbeeld informatie over de energiebesparende maatregelen, de voorwaarden en het aanvraagproces.

€ 84 miljoen subsidie beschikbaar


Tot 1 januari 2021 is er voor de SEEH voor woningeigenaren € 84 miljoen subsidie beschikbaar. Het voornemen is om vervolgens vanaf 1 januari 2021 investeringen in energiebesparende isolatiemaatregelen te subsidiëren vanuit de te verbreden regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Via de ISDE is dan tot en met 2030 ook subsidie beschikbaar om woningen te isoleren.

Urgenda-zaak


De SEEH voor eigenaar-bewoners voert RVO.nl uit in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met deze heropening van de regeling komt de regering tegemoet aan de uitspraak in de Urgenda-zaak. Stichting Urgenda eiste dat de Nederlandse staat ervoor zorgt dat de CO2-uitstoot snel vermindert. Energiebesparing in de gebouwde omgeving helpt daarbij.

SEEH voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s)
Voor VvE’s, woonverenigingen en wooncoöperaties is sinds de opening van de regeling voldoende budget voor het aanvragen van de subsidie.

Dit is een bericht van de Rijksoverheid, bekijk hier het bericht bij de originele bron.