Tags:

Meer tijd en geld voor VVE's

Niet alleen woningeigenaren, maar ook VVE's kunnen voor advies terecht bij Energieloket West-Overijssel. Ook voor VVE's zijn er namelijk verschillende subsidiemogelijkheden.
En per 4 april 2018 vinden daar een aantal wijzigingen plaats.  Doet u een aanvraag voor de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis voor verenigingen zoals VvE’s? Dan krijgt u per 4 april 2018 dus te maken met een aantal wijzigingen.

Verhoging budget


Voor verenigingen gaat het budget voor de energiebesparende maatregelen van € 6 miljoen naar € 12 miljoen. Het gereserveerde subsidiebudget van € 12 miljoen voor energiebesparende- en aanvullende energiebesparende maatregelen wordt nu ook daadwerkelijk beschikbaar gesteld.

Energieadvies: diverse aanpassingen


U kon al subsidie voor energieadvies ontvangen wanneer de vereniging besluit om op basis van dat advies, binnen een jaar de energiebesparende maatregelen uit te voeren. Deze uitvoeringstermijn voor het nemen van de energiebesparende maatregelen is nu verruimd naar 5 jaar.

Nieuw is dat u nu ook subsidie mag aanvragen wanneer de vereniging geen besluit neemt naar aanleiding van het ontvangen energieadvies. De subsidie bedraagt maximaal € 2.480.

Om meer financiële ruimte te bieden worden de subsidiebedragen verhoogd. Voor het energieadvies met eventuele procesbegeleiding wordt het bedrag verhoogd van € 2.000 naar maximaal € 3.600. Voor een MJOP in combinatie met het energieadvies met eventuele procesbegeleiding wordt het bedrag verhoogd van maximaal € 3.450 naar maximaal € 5.400.

Zeer energiezuinig pakket: termijn verlengd


De uitvoeringstermijn voor verenigingen die een zeer energiezuinig pakket uitvoeren wordt verlengd van 12 maanden naar 24 maanden.

Subsidie voor een energiedisplay


Het is per 4 april 2018 mogelijk om € 100 subsidie te ontvangen bij het installeren van een energiedisplay of slimme thermostaat. Dit betreft een aanvullende energiebesparende maatregel, waarbij de energiedisplay of slimme thermostaat dienen te voldoen aan specifieke voorwaarden.

 

Waarom energiebesparen? Check de infographic!