Tags:

Informatiebijeenkomst voor VvE's

Actuele informatie tijdens de gratis informatiedagen voor de VvE. In een dag op de hoogte zijn van de belangrijkste ontwikkelingen. Dat is het doel van de informatiedagen die VvE Belang dit najaar op 10 plaatsen in het land organiseert.

De 1,2 miljoen appartementseigenaren en de meer dan honderdduizend bestuursleden van de VvE kunnen zich tijdens deze dagen over de laatste ontwikkelingen laten informeren. Over de Wet verbetering functioneren VvE’s. De laatste stand van zaken met het nieuwe modelreglement. Over energiebesparing en energietransitie, de route naar een gasloos 2050. Ook het functioneren van de VvE zelf, haar financiën en het onderhoud aan het gebouw komt aan bod.

Deelname aan de informatiedagen is gratis. Aanmelding kan via www.vvebelang.nl.

Appartementseigenaren zijn automatisch lid van de VvE. Haar belangrijkste taak is het goed beheren van het gebouw. Daarbij zijn duurzaamheid, veilig en gezond wonen en onderhoud belangrijke thema’s. Een andere grote opgave voor VvE’s ligt opgesloten in het Energieakkoord. In 2050 moeten alle VvE’s energieneutraal zijn.

VvE belang is het kenniscentrum van en de belangenorganisatie voor de VvE. Zij organiseert jaarlijks deze informatiedagen om bestuursleden en individuele eigenaren te helpen met hun taken.

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 1 november 2017 IJsselhallen, ZwolleProgramma:
09.30 uur: ontvangst; de informatiemarkt is open!
10.45 uur: VvE-actualiteiten: de Wet verbetering functioneren VvE's, het nieuwe
modelreglement, energiebesparing en energietransitie, de VvE en haar financiën en
onderhoud aan het gebouw.
12.00 uur: lunchpauze en gelegenheid voor bezoek informatiemarkt
13.00 uur: drie presentaties:

1. Help! Mijn VvE heeft (g)een bestuur! Wat doet u als uw VvE bestuurloos
dreigt te raken (of al is)?
2. Verborgen gebreken; hoe lossen we die op?  Waarmee moet u rekening
houden op juridisch gebied? Wanneer (en waarvoor) kunt u de aannemer
aansprakelijk stellen na een verbouwing of renovatie?
3. Uw pand in een nieuwe, energiezuinige jas. Verduurzaming van uw complex;
hoe pakt u dat aan? Met praktijkvoorbeelden om een energieneutraal pand te
realiseren.


14.00 uur: pauze en gelegenheid voor bezoek informatiemarkt
15.00 uur: drie presentaties:

1.Schade aan het gebouw; hoe gaan we dat oplossen?  Hoe doet u dat en welke
rol speelt de verzekering?
2.Betalingsproblemen binnen de VvE? Betaalt een eigenaar zijn periodieke of
extra bijdrage niet? Wat moet u doen. Incasso van aanmaning tot executie!
3. Van gas naar duurzame opwekking. We gaan van het gas af. Maar hoe? Een presentatie over de renovatie van een collectief rookgasafvoersysteem én over de toepassing van een duurzame energiebron zonder gas.


16.00 uur: afsluiting en borrel
17.00 uur: einde bijeenkomst