Informatieavond aardgasvrije nieuwbouw 21 november 2018

Met ingang van 1 juli 2018 is de aansluitplicht voor aardgas voor netbeheerders bij kleinverbruikers vervallen. Dit betekent dat vanaf die datum nieuwbouwwoningen niet meer worden aangesloten op aardgas. Tijdens de informatieavond wordt een beeld gegeven van praktische oplossingen voor aardgasvrije nieuwbouw. Naast de installatietechnische oplossingen is er aandacht voor de bouwkundige randvoorwaarden en de financiële consequenties.


Locatie: Hibertad, Molensteen 5 in Hardenberg
Aanmelden: Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar [email protected]  met een opgave van het aantal personen.


Programma:
19:15 uur inloop/koffie/thee
19:30 uur aanvang


 • welkom door Energieloket

 • aardgasvrije nieuwbouw

  • regelgeving nieuwbouw + ontwikkelingen (BENG, NOM, EPC etc)

  • techniek (verschillende energieconcepten: all-electric, warmtepomp, rol isolatie en vraagbeperking, duurzame energie)

  • financieel (investeringskosten, energiekosten, onderhoud, financiering, subsidies, regelingen)

  • toelichting aanbod advies en begeleiding + stappenplan • gelegenheid voor het stellen van vragen


21:00 uur afsluiting