Oprichting Platform Lokale Energie Initiatieven

Op 27 juni is het Platform Lokale Energie Initiatieven opgericht. Het Platform versterkt de samenwerking tussen lokale energie-initiatieven en draagt bij aan de realisatiekracht en successen van afzonderlijke initiatieven. Annemieke Traag, gedeputeerde Energie en Milieu, benadrukte deze avond in Almelo het belang van de lokale energie initiatieven in het programma Nieuwe Energie Overijssel 2017-2023.

De wens voor een versterkte samenwerking kwam vorig jaar naar voren tijdens de verschillende sessies die de partners vanuit het programma Nieuwe Energie Overijssel organiseerden. Om te komen tot een juiste vorm van samenwerking, die echt bij de initiatieven past is een zorgvuldig proces ingericht, waar de initiatieven zelf de richting bepaalden. Passend is een samenwerkingsvorm die open en uitnodigend is. Daarom is er gekozen voor een platform, dat zich in de tijd kan ontwikkelen.

Lokale energie initiatieven kunnen lid worden van het Platform Lokale Energie Initiatieven als zij een maatschappelijk doel dienen en de zeggenschap lokaal/ regionaal geregeld is. Met het lidmaatschap van het platform onderschrijven ze de kernwaarden: openheid, wederkerigheid, belangenbehartiging, toegankelijkheid en collectiviteit. Daar kunnen de lokale energie-initiatieven elkaar dan ook onderling op aanspreken.

 

Kijk voor meer informatie op www.platformlokaleenergieoverijssel.nl

Wilt u ook lid worden? Neem dan contact op met [email protected]

Bericht geschreven op 5 juli 2017 door Lokale Energie Overijssel