Energieneutraal wonen

De energietransitie heeft veel invloed op onze manier van wonen, de nieuwe situatie vraagt dat woningen gebruik gaan maken van duurzame elektriciteits- en warmtebronnen. Het is verstandig om zo min mogelijk energie te verbruiken, het (beter) isoleren van de woning is daarbij erg belangrijk.
Fam. Van der Wal woont in een woning uit 1993 die destijds al goed geïsoleerd was. Vanuit de behoefte om verder te verduurzamen hebben zij ervoor gekozen om de woning te verwarmen met behulp van een lucht/water warmtepomp en een zonneboiler met een voorraadvat voor tapwater. Om de verhoogde elektriciteitsbehoefte op te vangen zijn er daarnaast 31 zonnepanelen aangelegd. De woning is naar verwachting nu energieneutraal, of wellicht zelfs energie-positief. De kosten voor deze duurzame overstap zijn betaald via de “energiebespaarlening” tegen een extra laag rentetarief.
De lucht/water warmtepomp en de zonnepanelen bevallen erg goed en werken naar behoren. Momenteel is het energieverbruik van de warmtepomp relatief nog wat hoog omdat de vloer nog niet extra is geïsoleerd. Fam. Van der Wal heeft er voor gekozen om de vloer te gaan isoleren met Tonzon. De verwachting is dat door het verbeteren van de vloerisolatie het energieverbruik sterk zal dalen zodat de warmtepomp minder (hard) hoeft te werken om het huis comfortabel warm te houden. Voor onafhankelijk advies bij deze grote verandering heeft Fam. Van der Wal meegedaan aan het project “Energieneutraal Verbouwen” vanuit de gemeente Dalfsen. Vanuit dit project staan er meerdere onafhankelijke “Energie Neutraal” coaches klaar om mensen te begeleiden in de overstap naar een energie neutrale woning. Heeft u interesse in energieneutraal of aardgasloos wonen en behoefte aan onafhankelijk advies? Kijk dan voor meer informatie op https://www.energieloket-west-overijssel.nl/energieneutraal-verbouwen/